Ažurirana sekcija “Dokumentacija”

Na sajtu Udruženja UEPZUS, u sekciji “DOKUMENTACIJA” biće postavljene sve prezentacije sa ranijih stručnih sastanaka Udruženja kao i ostali materijal sa predavanja i sastanaka a za koji ste pokazali interesovanje da se nađe u formi za preuzimanje.

Close Menu